Yazılım - Program 20 Kasım 2014, 10:25

Visual basic 5 ten geriye sayan ve işlem yapan fonksiyon

Private Sub Form_KeyDown(keycode As Integer, shift As Integer)
If keycode = vbKeyReturn Then
Call Command1_Click
End If

End Sub
Private Sub Command1_Click()
On Error Resume Next
Timer1.Interval = “1000″
Label1.Caption = “5″ ‘hangi dakikadan geriye saydıracaksanız onu yazınız
Timer1.Enabled = True

If Timer1.Enabled = True Then

Dim a As Integer
sayi1 = Text1.Text
a = sayi1
sayi2 = “123″

If a = sayi2 Then
MsgBox “Sisteme Hoşgeldiniz”
Label1.Visible = True
Timer1.Enabled = True

End

ElseIf a <> sayi2 Then

MsgBox (“Dostum şifre yalnış tekrar dene lütfen”)
End If

End If

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Label1.Caption = Val(Label1.Caption) – 1 ‘Timer çalıştığı zaman yazılan rakamdan her saniyede 1 çıkaracak
If Label1.Caption = “0″ Then ‘Label1 0 olduğunda mesaj kutusu bizi aşağıdaki örnekte olduğu gibi uyaracak

MsgBox “Süre Bitti”
‘Timer i kapatıyoruz
Text1.Visible = False

Timer1.Enabled = False
End If

Static c, a
a = 5
c = c + 1
a = a – c
Label1.Caption = a & ” ” & “saniye içinde parolayı girin”
If c >= 5 Then
Text1.Visible = False
MsgBox (“Üzgünüm,zamanınız doldu”)
Timer1.Enabled = False
End If

End Sub

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Yazar Bilgileri

admin sedat.hackerr@gmail.com
Yazar, henüz hakkında herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamış.

Benzer İçerikler

Yorum Yap

*
instagram web viewer