Java Ders Notları 13 Ekim 2014, 12:31

Java Dilinde String Veri Tipleri – Tarih : 13.10.2014 Ders Notları

Java dilinde string veri tipini sayısal veri tiplerinhden herhangi birine (byte,double,fload,integer,long,short) dönüştürmek için parse deyimi kullanılır.
int veri tipine dönüştürmek için
- ınteger.parselnt (string_degisken)

—————-

işlem integer.parselnt(“3438″)
double.parsedouble(“134.65″)
float.parsefloat(“134.65″)

sonuç
3438
134.65
134.65f

bir sayının string veri tipine dönüştürülmesi için herhangi bir strnig ile + işlemnine tabi tutulması yeterlidir.

string metin = “dogus ” + “MYo”;
metin = metin + “Yil” + 2014;
Metin = dogus MYo yil 2014

örnek ;

public class Ders1 {
public static void main(String[] args) {
int A = 7;
// A sayısı stringh veri tipine dönüştürüldü.
String strA = A + “”;
System.out.println(“StrA + 7..: ” + strA + 7 );
// String veri tipi int veri tipine dönüştürüldü.
int intA = Integer.parseInt(strA);
System.out.println(“intA + 7..: ” + (intA + 8));

double dblA = Double.parseDouble(strA);
// String veri tipi , double veri tipine dönüştürüldü
System.out.println(“dblA + 7..: ” + dblA + 7 );
float ortalama = ( float ) intA / 3;
System.out.println(ortalama);
}
}

/////

Enum veri tipi normalde mevcut olmayan bize özel verileri sıralamak amacıyla kullanıır enum veri tipi bir metot içersinde tanımlanamaz.

public class TanimliTip{
enum Cinsiyet {Erkek, Kız};
enum Boyut {Küçük, Orta, Büyük};
enum Gün {Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar};
enum Mevsimler {Yaz,Kış,İlkbahar,Sonbahar};

public static void main(string args[] ) {
cinsiyet cins = Cinsiyet.Erkek;
boyut boy = Boyut.Orta;
Gun tarih = Gün.Salı;
Mevsimler mevsim = MEvsimler.Yaz;
System.out.println(“Cinsiyetim : “+cins);
System.out.println(“Boyum: ” + boy);
System.out.println(“Doğum günüm: ” + tarih);
System.out.println(“Mevsim: “+ mevsim);
}
}

Değişkenlerin faaliyet alanları ve ömürleri

Bir değişken programın tanımında yada sadece belli bir alanında faaliyet gösterebilir hayatta kalabilir.
Programın tamamaında faaliyet gösteren veyta program çalıştığı sürece saklanan değişkenlere genel global değişken programın sadece belli bir kısmında faaliyet gösteren veya programın belirli bir süresince saklanan değişkenlere ise yerel local değişken denir.

Eğer bir değişken herhangi bir bloğun içersinde tanımlanmadı ise genel değişkenherhangi bir bloğun içersinde tanımlandı iseyerel değişken olarak adlandırılır.

Farklı bloklar içersiinde tanımlanmış değişkenler yerel değişkenler birbirlerinden habersiz faaliyet gösterirler

Javada sadece genel yani global olan değişkenlere statik özelliğini verebiliriz.yerel değişkenlerin statik olma özelliği yoktur.

Örnek ;

// Bu alanda değişken tanımlanamaz.

public class ccc{
//burada tanımlanan değişkenler global değişkenlkerdir.
public static void main(String[] args) {
// Burada tanımlanan değişkenler yerel değişkenlerdir.

System.out.println(“merhaba!”);
//Burada tanımlanan değişkenler yerel değişkenlerdir.

}
// Burada tanımlanan değişkenler global değişkenlerdir.
}
// Bu alanda da değişken tanımlanamaz.

///

Sabitler
finbal deyimideğişkenleri sabit alarak tanımlamak için değişken tanımının önüne ge3tirilen sözcük
final sözcüğünü ile tanımlanan sabitlerin ilk değer atamaları yapıuldıktan sonra program içersinde değerleri değiştirilemez.
Örnek

public class Ders1{
public static void main(String[] args)
{

final int x=3;
int y=6;
y = y+1;
x = x + y;
System.out.println(x+y);
}
}

//

public class aritmetikselOperatorler{
public static void main(String[] args){
int a= 4;
double z= -(Math.pow(a,3)/2);
System.out.println(“z=”+z);
}

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Java Dilinde String Veri Tipleri - Tarih : 13.10.2014 Ders Notları, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Yazar Bilgileri

admin sedat.hackerr@gmail.com
Yazar, henüz hakkında herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamış.

Benzer İçerikler

Yorum Yap

*